czeko22

37 tekstów – auto­rem jest cze­ko22.

może i cza­sem mi 'od­pier­da­la' ale przy­jaciele są po to aby w ta­kiej sy­tuac­ji mnie ogarnąć a nie ob­ra­biać mi dupę...

przep­raszam za słowa dość niep­rzyz­woite, bez nich cza­sem emoc­ji nie ma się okazać...
poz­dro­wienia "przyjaciółko" 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 stycznia 2014, 20:10

'brak czynów często bo­li bar­dziej niż słowa kocha­nie.. ' 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 grudnia 2013, 21:25

Przy­jaciel wie jak najłat­wiej nas zra­nić i wy­korzys­tu­je to....

ale czy to wte­dy jeszcze przyjaciel? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 października 2013, 23:51

To roz­cza­rowa­nie, gdy do­wiadu­jesz się, że za­kochałaś się w mor­dercy uczuć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 19 października 2012, 22:01

Ma­gia miłości zniknęła wraz z nieubłaganą jesienią. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 października 2012, 17:23

Przeg­rałeś.
Stra­ciłeś mnie na zawsze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 października 2012, 23:03

I mi­mo że jes­tem dob­ra z geog­ra­fii nie wiem gdzie jest gra­nica między miłością a nienawiścią. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 5 października 2012, 23:41

Od­dałam ci ser­ce, wyrzu­ciłeś go do kosza, mam nadzieje że na­daje się do recyklingu.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 sierpnia 2012, 17:22

Wy­myśliłam so­bie, że Cie kocham.
Sa­ma przez chwilę w to uwierzyłam..
Na szczęście wy­mazałam to wy­myślo­ne uczu­cie z ser­ca i z głowy . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 sierpnia 2012, 19:52

No­we miej­sce, wielu ludzi a ser­ce tak samotne.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 lipca 2012, 21:01

czeko22

nie mogę odnaleźć siebie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czeko22

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność